پشتیبانی

بدون ذره ای مبالغه سایتی که پشتیبانی نداشته باشد و شما نتوانید مسائل فنی خود را با آنها درمیان بگذارید کارایی و مزیتی ندارد، این خدمات قطعا نیاز به پشتیبانی دارد چرا که وب سایت یک موجود پویا و زنده است و بمانند یک کالای فیزیکی  که پس از خرید ارتباط شما با فروشنده قطع می شود، نیست. تیم فنی ماهان وب پس از تحویل سایت از طریق سامانه پشتیبانی و تیکت ساپورت، شما را در بهره برداری از سایت و رفع مشکلات که در طول دوره پشتیبانی با آن مواجه میشوید، یاری می رساند.