تست و رفع اشکال

در ادامه مرحله قبلی هر آنچه که از نظر بصری و ایده پردازی و چیدمان سایت با نظرات مشتری مغایرت داشته باشد تیم فنی با دقت تمام آنها را بصورت مکتوب از کارفرما تهیه کرده و در سایت اجرا میکند و در نهایت پس از ارائه مجدد به ایشان، به نقطه نظر نهایی میرساند. پس از تایید مشتری، کنترل  های کیفی و امنیتی از نظر آدرسهای ورود به پیشخوان سایت و هر آنچه که استفاده از سایت را ایمن نماید توسط تیم فنی ماهان وب انجام و پروژه نهایی میگردد.