انتقال دامین

اگر دامینی را قبلا توسط شرکت دیگری ثبت کرده اید و اکنون تمایل به انتقال آن به ماهان وب دارید، می توانید با این انتقال از کلیه مزایای این سرویس در ماهان وب بهرمند شوید. این شرکت بابت انتقال دامین هزینه ای دریافت نمی نماید و صرفا هزینه تمدید دامین به مدت یکسال مطابق با جدول تعرفه ها اخذ می شود. برای انتقال می بایست اطلاعاتی در خصوص نام ثبت کننده اصلی فعلی و نحوه انتقال آنها داشته باشید که در ادامه می توانید جهت دریافت راهنمای لازم از مرکز پشتیبانی و آموزش ماهان وب استفاده کنید