راهنمای انتقال دامین

نکات عمومی در نحوه انتقال دامین از یک ثبت کننده به ثبت کننده دیگر:
قبل از این اقدام شما می بایست موارد زیر را رعایت نمایید :
مطابق با قوانین ICANN – متولی اصلی صدور مجوز برای ثبت دامین ها در اینترنت – می بایست حداقل ۶۰ روز از ثبت و یا انتقال دامین به شرکت ثبت کننده فعلی گذشته باشد. همچنین باید حداقل یک روز تا تاریخ انقضا دامین فرصت باقی مانده باشد. در مرحله اول برای شروع انتقال با شرکت ثبت کننده فعلی دامین خود تماس بگیرید تا دامین شما را unlock کند و همچنین کد انتقال یاauthorization code را در اختیار شما قرار دهید. حتما در نظر داشته باشید که به ایمیل administrator دامین خود دسترسی داشته و فعال هم باشد. سپس از طریق ناحیه کاربری خود در ماهان وب و بخش انتقال دامین نسبت به ثبت درخواست انتقال دامین به ماهان وب اقدام نمایید.
ادامه مراحل به شرح زیر است:
ماهان وب در خواست انتقال دامین را برای ثبت کننده دامین شما (registrar) شما ارسال می کند و در ادامه شما ایمیلی را جهت تایید انتقال دامین دریافت می کنید که می بایست مطابق با دستور العمل ذکر شده در آن ایمیل اقدام و مراتب را تایید نمایید. تمام مراحل فوق ۵ تا ۱۰ روز به طول می انجامد. پس از انتقال کامل دامین ، شما از طریق کنترل پنل ماهان وب می توانید دامین را مدیریت نمایید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه انتقال دامین از ثبت کننده های مختلف (Registrar) اینجا را کلیک کنید.
استفاده از هاست و سرویسهای ماهان وب بدون نیاز به انتقال دامین و فقط با تغییر DNS دامین علاوه بر امکان انتقال کامل دامین به ماهان وب، جهت استفاده از سرویس های ماهان وب شما می توانید تنها Name server یا DNS های دامین خود را به ماهان وب تغییر دهید که در این صورت کنترل دامین شما در اختیار شرکت ثبت کننده می ماند و شما برای تمدید آن می با یست از طریق شرکت مذکور اقدام نمایید. بدین منظور فقط کافی است آدرس DNSهای سرویس تهیه شده از ماهان وب را در تنظیمات کنترل پنل دامین اعمال نمایید. ذکر مجدد این نکته لازم است که در این حالت امکان مدیریت از طریق کنترل پنل ماهان وب و بهرمندی از مزایای ثبت دامین این شرکت برای دامین شما امکان پذیر نمی باشد.