قوانین دامین ها

جهت ثبت دامین به موارد زیر توجه فرمایید:
۱- ارتباط نام دامین با موضوع کاری
۲- کوتاه و گویا بودن نام دامین
۳- در نظر گرفتن محدوده جغرافیای سایت با پسوند (Extension) انتخابی نام دامین (مثال: دامین ir برای محدوده جغرافیایی ایران مناسبتر است)
۴- مدت زمان ثبت دامین یکی از فاکتورهای موردتوجه گوگل می باشد، بدین معنی که دامین با زمان ثبت بالا (مثلا ۵ ساله) ارزش بیشتری از دیدگوگل و طبیعتا نتایج جستجو دارد.

قوانین دامین های com, net, org, biz وinfo :
حداقل طول دامین ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد. تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد.
قوانین دامینهای ws :
حداقل طول دامین ۴ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد. تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد
قوانين ثبت دامین ir. :
حداقل طول دامین ۳ حرف و حداکثر ۶۳ حرف می باشد. تنها استفاده از حروف انگليسی و ارقام و نشانه (-) مجاز می باشد. در صورت تمايل به ثبت نام دامین ها با مفهوم مذهبی مجوز کتبی وزارت ارشاد مورد نياز است ثبت دامین هايي که تداعی کننده فعاليت های غيرقانونی و اعمال مغاير با قوانين به کلی ممنوع می باشد. ثبت دامین با نام پسوند های عمومی مانند : aero, arpa, biz, com, coop, edu, gov, info, int, mil, museum, name, net, org ,pro ممنوع می باشد
ثبت دامین با نام های مرتبط با اينترنت ممنوع می باشد. جهت مشاهده فهرست آنها بر روی اين لينک کليک کنيد ثبت دامین با نامهای ايران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد. جهت مشاهده فهرست آنها بر روی اين لينک کليک کنيد ثبت دامین با اسامی ملی مانند نام مشاهير، اماکن عمومی و وقايع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد مجاز می باشد. ارائه آدرس دقيق پستی و کد پستی ۱۰ رقمی جهت ثبت دامین الزامی می باشد.
قوانين ثبت دامین co.ir. :
کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.
قوانين ثبت دامین net.ir. :
کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.
قوانين ثبت دامین org.ir. :
کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص شرکتهای غير انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بين المللی ثبت شده و … بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.
قوانين ثبت دامین ac.ir. :
کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.
قوانين ثبت دامین sch.ir. :
کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
قوانين ثبت دامین gov.ir. :
کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص بخش های اجرايي موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
قوانين ثبت دامین id.ir. :
کليه قوانين مندرج در بخش دامین ir. صادق می باشد اين دامین مخصوص اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.