اطلاعات پسوندها

دامین نامی انحصاری است که برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می گیرد و از چند قسمت تشکیل شده است که با نقطه (دات) از هم جدا می شوند. قسمت اول ماهیت آدرس می باشد مانند WWW، قسمت دوم نام دامین و قسمت سوم پسوند موضوعی دامین سطح بالا (TLDs:Top Level Domains) می باشد که می تواند شامل یک دامین سطح بالای عمومی (gTLDs:Generic Top Level Domains) و یا یک پسوند کشوری (ccTLDs:Country Code Top Level Domains) باشد و یا ترکیبی از این دو.

پسوند های متداول بین المللی ثبت دامین

۱٫ com. معروفترين و پر استفاده ترين پسوند براي دامین های سايتهاست.com مخفف Commercial به معنای تجاری است. البته بسياری از سايتهای همه منظوره نيز از پسوند com استفاده می کنند.
۲٫ net. مخفف واژه Network به معنی شبكه مي باشد و عموما توسط شركتهای ارائه دهنده خدمات اينترنتی و شبكه هاي اطلاع رسانی مورد استفاده قرار مي گيرد.
۳٫ org. اختصار واژه Organizations به معني سازمان ‌، تشكيلات‌ می باشد و معمولا توسط مؤسسات و سازمانهای غير انتفاعی كه غالبا فعاليت غير تجاری (يا حتی تجاری) دارند مورد استفاده قرار مي گيرد.
۴٫ edu. مخفف واژه Education به معني آموختن دانش مي باشد؛ و براي مقاصد تعليمي چون پايگاههای آموزشي به كار مي رود.
۵٫ gov. اختصار واژه Government به معني دولت مي باشد و اين پسوند مربوط به نهادهای دولتی است.
۶٫ biz. مخفف Business به معني تجارت مي باشد كه خــاص سايتهای شغلی – تجارتي به ويژه خدمات مربوط به تجارت الكترونيكی، ايجاد شده است.
۷٫ int. اختصار واژه International به معني بين المللی مي باشد كه حوزه اينترنتی سازمان های بين المللی را نشان می دهند.
۸٫ inf. اختصار واژه Information به معني اطلاعات می باشد كه در سايت هايی مورد استفاده قرار می گيرد كه بنحوی با امر اطلاع رسانی در هر موردی، مرتبط می باشند. انواع اطلاع رسانی در رشته هايی مانند علوم، معرفی محصولات، معرفی خدمات و … اختصاص يافته اند.
۹٫ web. پسوند سايتهايی كه به مباحث Web مي پردازند.
۱۰٫ name. اين اولين نوع پسوندی است كه خاص افراد (اشخاص حقيقی) ايجاد شده است. در حقيقت كليه افرادی كه به هر منظور شخصی می خواهند برای خودشان Website ايجاد كنند می توانند از اين پسوند استفاده کنند.
۱۱٫ ac. پسوند دامین ملی جزاير آسكنشن (Ascension Islands) است.
۱۲٫ ws. پسوند دامین ملی کشور ساموا (Western Samoa) است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (Website) مورد توجه فراوان قرار گرفته است و می تواند هر نوع وب سايتی را در بر گيرد.
۱۳٫ us. اين نوع پسوند با آنکه مخصوص دامین ملی کشور آمريکا است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (us) بمعنی (ما) مورد استقبال قرار گرفته است.
۱۴٫ tv. اين نوع پسوند با آنکه مخصوص دامین ملی کشور توالو (Tuvalu)است ولی بخاطر مشابهت آن با مخفف کلمه (Television) مورد توجه شبکه های تلويزيونی و ماهواره ای قرار گرفته است و برای اين منظور نيز مورد استفاده قرار می گردد.
۱۵٫ museum. سايتهای دارای اين پسوند، مخصوص موزه ها می باشد.
۱۶٫ aero. اين پسوند مختص سايتهای مرتبط با حمل و نقل هوايی می باشد.
۱۷٫ mil. اين پسوند مربوط به سايتهای نظامی است.
۱۸٫ cat. اين پسوند برای انجمن های فرهنگی، تربيتی و زبان شناختی كتلن (Catalan) در نظر گرفته شده است.
۱۹٫ coop. پسوند اختصاص داده شده براي شركت های تعاونی می باشد.
۲۰٫ jobs. سايت های دارای اين پسوند، منبع اطلاعات انسانی برای مديران مي باشد كه قصد استخدام كارمند را دارند.
۲۱٫ mobi. كاربرد اين پسوند برای پايگاهای فروش و سرويس دهی محصولات موبايل می باشد.
۲۲٫ pro. اين پسوند برای سايت هايی كه در حوزه اينترنتی افراد حرفه ای فعاليت می كنند در نظر گرفته شده است. مانند دانشمندان علم فيزيك، حسابداران، حقوق دانان و …
۲۳٫ travel. اين پسوند مختص شركت ها و سازمان های ارائه دهنده خدمات مسافرتی می باشد.

لیست دامین های آی آر (ir.)

۱٫ ir. پسوند دامین های ايرانی مي باشد و ثبت آن توسط افرادی كه رسما مقيم ايران هستند انجام مي شود.
۲٫ co.ir. اين پسوند مخصوص سازمانها و شركتهاي غير دولتی مي باشد. شركت های متقاضی اين پسوند بايد دارای شرکت ثبت شده باشند.
۳٫ ac.ir. اين دامین مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.
۴٫ sch.ir. اين پسوند مختص مدارس، موسسات آموزشی و ساير سازمانهای آكادميك تحت مجوز وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسلامی ايران بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
۵٫ net.ir. اين دامین مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.
۶٫ gov.ir. عموميت اين پسوند براي بخش های اجرايی موسسات و وزارتخانه ها و سازمانهای زيرمجموعه قوای مجريه، مقننه و قضاييه جمهوی اسلامی ايران بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.
۷٫ org.ir. پسوندی برای انجمن های علمی، سازمانهای غير انتفاعي رسمی و موسسات بين المللی ثبت شده كه دولت ايران يا يكی از موسسات آن عضو آنهاست و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.
۸٫ id.ir. كاربرد اين پسوند براي اشخاص حقيقی تابع کشور ايران بوده و ارائه تصوير شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.