Blog

دامنه یا دامین

دامنه یا دامین چیست؟

دامنه یا دامین چیست؟


Domain  در زبان فارسي با عبارتهایی همچون دامنه، دومين، دامين و … شناخته مي شود.

 يك رشته كاراكتر كه شامل حروف، اعداد و خط تيره (-) می باشد.

اين رشته نام سايت هاي اينترنتي را مشخص مي كند

هر دامنه یا دامین شامل سه قسمت می باشد:

قسمت اول شامل اسم دامنه یا دامین مي شود. به عنوان مثال در دامنه Mahanweb.com نام دامنه mahanweb مي باشد.

بخش دوم نقطه يا dot (.) جدا كننده بخش اول و سوم دامنه مي باشد.

و در آخر بخش سوم يعني Com  نيز پسوند (Suffix) دامنه ، كه مشخص كننده نوع دامنه است.

بايد توجه داشت كه براي هر پسوند نام دامنه يكتا مي باشد. به عنوان مثال دامنه  Mahanweb.com تنها توسط يك نفر قابل استفاده مي باشد و تا زماني كه اين دامنه و پسوند در اختيار شخص یا سازمانی باشد(چه حقیقی چه حقوقی)، شخص یا سازمان ديگری تحت هيچ شرايطي نمي تواند از آن استفاده كنند و همچنین نمي توانند چنين دامنه اي را با استفاده از پسوند Com به ثبت برسانند.

  با نظر به مقررات رجیسترارها، هر دامین پس از ثبت نهایی به هیچ وجه تغییر و ویرایش آن امکانپذیر نیست..

در صورت نیاز می بایست نسبت به ثبت دامنه یا دامین جدید اقدام نمائید.

انواع دامنه یا دامین


 سطح بالا (TLD):

مرتبه يك دامنه را پسوند آن مشخص مي كند.

دامنه هاي با پسوند  Com، Net،  و … بالاترين مرتبه را دارند، دامنه هاي (Top-Level Domains) یا دامنه های عمومی محسوب می گردند.

 مرتبه دوم (SLD):

دامنه هايي با پسوندهايي چون پسوندهاي مخصوص كشورها به عنوان مثال IR براي ايران، UK براي انگليس و US براي آمريكا به عنوان دامنه هاي مرتبه دوم (Second-Level Domains) شناخته مي شوند.

دامنه هايي نيز هستند كه به عنوان دامنه هاي خاص در نظر گرفته مي شوند و ثبت آن ها توسط افراد عادي مقدور نمي باشد. به طور مثال دامنه هايي با پسوند Gov مخصوص نهادهاي سياسي كشور آمريكا و دامنه هايي با پسوند Gov.Ir نيز مختص نهادهاي سياسي ايران مي باشند.

domain

آیکان چیست؟


قبل از اینکه آیکان را معرفی نماییم بهتر است دو مفهوم Registry و Registrar را شرح دهیم.

Registry : بانك اطلاعاتي است كه حاوي اسامي دامنه یا دامین های ثبت شده و مسئول ثبت دامنه ها مي باشد.

 مستقیما سرویس هایی را به رجیسترار ارائه می دهد. دیتابیس registry شامل اطلاعات DNS : مانند نام دامنه ، نام های     name server و اعداد IP و نام رجیستراری است که نام دامنه ها را ثبت می نماید.

دقت نمائید اطلاعات تماس و رجیسترنت نام دامنه مالک دامنه یا end suer در رجیستری آن نگهداری نمی شود.

رجیسترار سازماني كه مجوز لازم براي ثبت دامنه در Registry را دارد يا به عبارتي دیگر همان ثبت كننده های دامنه مثل resello ، OnlineNIC و ENOM و … .

Registrarsها نام های ثبت شده در اینترنت را ثبت کرده و سپس اطلاعات DNS لازم را به Registry  ارسال می کنند تا در دیتابیس آنها متمرکز شود و بتواند آنها را در اینترنت گسترش دهند.

حال به معرفی ICAAN می پردازیم:

 اطلاعات تمامي دامنه ها در مركزي تحت عنوان ICANN نگهداري مي شوند.

ثبت دامنه يعني در اختيار گرفتن مالكيت دامنه به گونه اي كه طي دوره ثبت، دامنه توسط فرد ديگري قابل استفاده نباشد. اين دوره مي تواند بين يك تا ده سال باشد. ثبت تنها در صورتي امكان پذير است كه هنگام ثبت دامنه، آن دامنه توسط فرد ديگري به ثبت نرسيده باشد و اصطلاحا Available باشد.

دامنه یا دامین طي دوره ثبت شده در اختيار شما خواهد بود اما پس از به پايان رسيدن اين دوره تنها در صورتي همچنان به شما تعلق خوهد داشت كه آن را تمديد نمائيد. تمديد دامنه نيز مانند ثبت آن مي تواند از يك تا ده سال باشد. در صورتي كه در زمان تعيين شده تمدید دامنه صورت نگیرد، آن دامنه آزاد شده و مجدد براي همگان قابل ثبت خواهد بود.

دامنه یا دومین های عمومی ( TLD ) ها پس از انقضاء، علی الفور وضعیت(Domain Status) آزاد نمی شوند. این پروسه مراحلی دارد که لازم است طی شود تا دامنه برای ثبت آزاد گردد. این دوره لازم جهت آزاد شدن دامین را اصطلاحاً چرخه حیات دامنه می نامند.

 

نویسنده : بهاره امامی

Leave a comment